Deformitet kičmenog stuba kod dece

Nenaslovljeni Dizajn (91)

U okviru dečije nedelje Ambulanta za rehabilitaciju GB Medic je održala čas o zdravlju, o poremećaju držanja tela kod dece u uzrastu od 7-15 godina i motivacioni govor deci da se bave sportom.

U Srbiji i regionu se svake godine povećava broj dece koja imaju deformitet kičmenog stuba. Ovo je tema koja je nama svima poznata, ali malo ko od nas pokušava da utiče na sprečavanje ovog problema.

Naša želja je bila da objasnimo deci problematiku deformiteta kičmenog stuba i nogu.

“Želeo sam da im pokazem kako izgledaju njihovi stariji drugari i čak neki vršnjaci, da im kažem koliko je bitno da se bave sportom  i da imaju adekvatnu fizičku aktivnost shodno njihovom uzrastu. Nemam ništa protiv obaveza vezanih za školu i neke vannastavne aktivnosti, ali deca su zaboravila da se igraju. Sve više dece provdi svoje vreme po učionicama učeći ili igrajući se pored kompjutera odosno laptopova. Sve manje dece se bavi fizičkom kulturom, beže sa časova, a nacija postaje sve gora i gora vezana za zdravstveno stanje.”

Redovni sistematski pregledi dece služe kako bi se na vreme kontrolisali ovi i drugi problemi kod dece. Deca često dobijaju uput kod fizijatra, a zatim i vežbe kod fizioterapeuta. Međutim, roditelji, zbog drugih obaveza, ne obraćaju dovoljno pažnje da li dete redovno radi zadati program vežbi kod kuće i deformiteti se svake godine povećavaju.

Šta nas je motivisalo da organizujemo ovakvu aktivnost?

Motivisalo nas je najviše to što sam u jednom gradu preko jednog odbojaškog kluba odradio testiranje dece i preglede iz tog grada, gde sam na broju od 120 dece konstatovao 95% deformiteta. Za 10 godina biće kriva nacija, a za 20 radno nesposobna.

PODELI POST