GB Medic rehabilitacioni fizio-centar

Gb Medic

POBOLJŠANJE POSTURE TELA U GB MEDIC CENTRU

GB Medic vrši upis dece na grupne vežbe korektivne gimnastike (kifoza, skolioza, lordoza, ravna stopala, X noge, O noge i dr.) svakog radnog dana 9-17h.

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

Ako jedan od roditelja ili oboje imaju ravna stopala, neki od deformiteta grudnog koša ili kičmenog stuba velika je verovatnoća da će i dete imati iste probleme. Pod povećanim rizikom su i deca koja su prerano prohodala, imaju prekomernu telesnu težinu, fizički su neaktivna, imaju loše navike u držanju. Deca koja su u što većem vremenskom periodu uključena u sportske aktivnosti, imaju razvijenije fizičke sposobnosti, veći stepen socijalizacije i daleko kvalitetniju adaptaciju na stresne situacije, koje ih neminovno čekaju tokom odrastanja i života.

Rezultati sistematskih pregleda dece u osnovnim i srednjim školama govore da su deformiteti kičmenog stuba u porastu iz godine u godinu. Koštano-mišićni sistem dece u razvoju pod uticajem unutrašnjih i spoljašnjih faktora podložan je deformacijama. Nasleđe i loše navike u držanju, preteške školske torbe, kratkovidost, neadekvatne školske klupe i stolice, nedovoljna fizička aktivnost dovode do poremećene statike kičmenog stuba što za rezultat ima pojavu kifoze, skolioze i lordoze. Nagli rast dece u pubertetu nepovoljno utiče na razvoj već prisutnih deformacija.

Ciljnim vežbama mogu se uspešno korigovati deformiteti kao što su: torticolis, kriva stopala (varus i valgus), plitke čašice kukova, spušteni svodovi i ravna stopala, X noge, O noge, loše držanje, skolioza, kifoza, lordoza, i slično.

Korektivna gimnastika za decu: Razvijanje zdravog držanja i motoričkih veština

Korektivna gimnastika za decu predstavlja važan aspekt razvoja i očuvanja telesnog zdravlja najmlađih. Ova specijalizovana grana gimnastike usmerena je na ispravljanje nepravilnosti u držanju, poboljšanju motoričkih veština i podsticanje optimalnog fizičkog razvoja kod dece. Kroz kombinaciju vežbi i tehnika, korektivna gimnastika pruža brojne prednosti za organizam u razvoju.

Ciljevi korektivne gimnastike za decu:

 • Ispravljanje problema pravilnog držanja: Korektivna gimnastika pomaže deci da razviju ispravno držanje, sprečava nepravilnosti u držanju tela te smanjuje rizik od bolova u leđima i vratu.

 • Poboljšanje motoričkih veština: Kroz vežbe koje razvijaju ravnotežu, koordinaciju, snagu i fleksibilnost, deca poboljšavaju svoje motoričke veštine.

 • Prevencija i rehabilitacija povreda: Korektivna gimnastika može pomoći u prevenciji ozljeda, posebno kod dece koja se bave sportom. Takođe je korisna za rehabilitaciju nakon povreda.

 • Povećanje samopouzdanja: Kroz postizanje fizičkog napretka i usvajanje ispravnih navika, deca razvijaju samopouzdanje u vlastite telesne sposobnosti.

 • Podsticanje aktivnog načina života: Korektivna gimnastika ističe fizičku aktivnost kao važan deo svakodnevnog života, podstičući decu da budu aktivna i zdrava.

Vrste vežbi korektivne gimnastike za decu:
 • Vežbe za jačanje mišića: Ove vežbe usmerene su na razvoj snage mišića trupa, nogu i ruku kako bi se podržala stabilnost i ispravna postura.
 • Vežbe za ravnotežu i koordinaciju: Korektivna gimnastika uključuje vežbe koje poboljšavaju ravnotežu i koordinaciju, što je ključno za pravilnu motoričku funkciju.
 • Vežbe za fleksibilnost: Vežbe istezanja pomažu povećanju fleksibilnosti mišića i zglobova, čime se olakšava održavanje ispravnog držanja.
 • Vežbe disanja:

  Korektivna gimnastika često uključuje tehnike disanja koje pomažu deci da razviju svesnost o pravilnom disanju, što može poboljšati cirkulaciju i koncentraciju.

Korektivna gimnastika za decu igra ključnu ulogu u razvoju zdravih posturalnih navika, motoričkih veština i telesnog samopouzdanja. Kroz pažljivo vođene vežbe i pristup, kao što je u GB Medic centru ova disciplina podržava optimalan rast i razvoj dece, pomažući im da postanu fizički aktivni i svesni vlastitog tela. Korektivna gimnastika takođe može pomoći u prevenciji povreda i održavanju dugoročnog zdravlja dece.