Distorzija skočnog zgloba

Pexels Kindel Media 7298407

Uganuće skočnog zgloba predstavlja skup povreda ligamenata, kapsule, sinovije i tetivnih insercija u predelu skočnog zgloba pri nezgodnom uvrtanju ili ređe izvrtanju stopala u toku posrtanja ili pada.

Uzrok nastanka

Distorzije se najčešće dešavaju prilikom sportskih i rekreativnih aktivnosti ili pri hodu po neravnoj površini, kada osoba iskrene nogu u skočnom zglobu. Tom prilikom nastaje istezanje, delimični ili potpuni prekid jednog ili više ligamenata oko skočnog zgloba.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira oštar bol otok u predelu skočnog zgloba. Koža skočnog zgloba je podlivena krvlju. Bol je najjače izražen na anterolateralnoj strani zgloba. Bolesnik štedi povređeni zglob. Oslonac i pokreti u skočnom zglobu su nesigurni i bolesnik prilikom hoda hramlje. Aktivni pokreti u skočnom zglobu su ograničeni, a pasivni su bolni.  Kod distorzija drugog stepena bolesnik ima utisak da mu je nešto puklo u zglobu. Kod distorzija trećeg stepena zglob se nalazi u nefiziološkom položaju, aktivni pokreti su onemogućeni bolom, a pasivni pokreti su preko fizioloških granica. Zglob je nestabilan.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka.

Lečenje

Distorzije prvog stepena se leče imobilizacijom kompresivnim zavojem sedam do deset dana. Distorzije drugog stepena se leče imobilizacijom kompresivnim zavojem ili gipsanom longetom dve do tri nedelje. Neophodna je elevacija skočnog zgloba i lokalna primena hladnoće, kao i davanje analgetika. Po skidanju gipsane imobilizacije lečenje se nastavlja fizikalnom terapijom. Kada postoji poptuni prekid ligamenata (distorzija trećeg stepena) indikovano je hirurško lečenje (rekonstrukcija kapsule i ligamenata).

PODELI POST