FIZIKALNA TERAPIJA

Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta na strukture mišićnog i nervnog sistema. Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije,analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola,povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.

Galvanska struja predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja ne menja smer i jačinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva,smanjuje otok i zapaljenje.
Trajanje jednog tretmana iznosi od 10 do 30 minuta, a primenjuje se se od 10 do 15 seansi. Indikacije za primenu galvanske struje su zatvorene povrede tkiva, otvorene povrede nakon zarastanja rana, kao preiprema za kineziterapiju, sva bolna stanja posle povreda, oboljenja arterijskih krvnih sudova, mlitave paralize posle oštećenja perifernih nerava itd..
Kontraindikacije su: otvorene povrede, inflamacije, krvavljenje, dekompenzacija srca, oprisustvo metalnih stranih tela

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod bolova u leđima i kičmi, bola u vratu i ramenima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla, raznih distorzija i kontuzija

Elektrostimulacija je terapijska metoda koja za izazivanje mišićne kontrakcije koristi električne impulse različitog oblika, trajanja i inteziteta, zavisno od prirode oboljenja. Elektrostimulacija se koristi u lečenju stanja perifernih oduzetosti mišića, koje nastaju oštećenjem nervnih puteva kada nije moguće izvesti aktivan pokret. Ključni efekti elekrostimulacije su trening oduzetih mišića, očuvanje svih kvaliteta mišića i sprečavanje njihove atrofije, stimulacija regeneracije nervnih vlakana, ukoliko nije došlo do prekida nervnog stabla. Ukoliko je došlo do prekida nervog stabla elektrostimulacija se i ne vrši dok se kontinuitet ne obezbedi hiruškom intervencijom. Elektrostimulacija se vrši toliko dugo dok se ne jave aktivni pokret i mišić dobije dovoljno snage da se lečenje nastavi kineziterapijom, mada se i ove dve terapijske procedure uvek i kombinuju. Takođe je dragocena i magnetna terapija koja svojim biostimulativnim efektime ubrzava regeneraciju živca. Za orjentaciju o dužini elektrostimulacije služi saznanje da normalna regeneracija živca napreduje 1 milimetar dnevno, ako nije došlo do prekida kontinuiteta živca, ili ako je on hiruški obezbeđen. Put regeneracije je dužina od mesta povrede pa do ulaska u mišić, po pravilu negde na sredini mišićnog tela, pa je onda lako izračunati broj dana lečenja u najoptimalnijoj situaciji.

Diadinamične struje spadaju u niskofrekventne impulsne struje. Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko modulacija te struje koje se razlikuju po jacini i frekvenci. Najcešće se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija kako bi se postigao što bolji efekat. Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na diadinamične struje pa se to izbegava čestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene. Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije. Takođe dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka. Kod povišenog tonusa mišića dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja. Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta. Dijadinamik tada ima podražajno dejstvo na krvne sudove i vraća im normalnu funkciju koja je poremećena imobilizacijom.

Interferentne struje ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod:


Prednost primene interferentnih struja je što se može aplikovati i u predelu metala.

Prijatelji Ambulante za rehabilitaciju GB Medic