Elektroterapija

about us
Primena električne energije u fizikalnoj medicini je standardna metoda lečenja svakog savremenog rehabilitacionog centra.

Elektroterapija ostvaruje izuzetno pozitivan efekat na strukture mišićnog i nervnog sistema. Ona proizvodi toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, ali deluje i analgetski, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Takođe, ona povećava mišićnu masu, stimuliše oštećena nervna vlakana, i ima antiedematozno dejstvo.

Galvanska struja

Ova struja ne menja smer i jačinu. Na taj način izaziva se hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja ona prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva,smanjuje otok i zapaljenje. Trajanje jednog tretmana iznosi od 10 do 30 minuta, a primenjuje se se od 10 do 15 seansi. Galvanska struja se primenjuje kod zatvorenih povreda tkiva, otvorene povrede nakon zarastanja rana, preiprema za kineziterapiju, sva bolna stanja posle povreda, oboljenja arterijskih krvnih sudova, mlitave paralize posle oštećenja perifernih nerava i dr. Kontraindikacije su: otvorene povrede, inflamacije, krvavljenje, dekompenzacija srca, oprisustvo metalnih stranih tela i sl.

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija

TENS se zasniva na elektroanalgeziji, tj. ova metoda lečenja stimuliše nervna vlakna za prenos bola. Primenjuje se kod bolova u leđima i kičmi, bola u vratu i ramenima, kod bolova reumatskog porekla, raznih distorzija i kontuzija.

Diadinamične struje 

Ovo su niskofrekventne impulsne struje koje se primenjuju kada želimo da postignemo analgetsko dejstvo pri fizikalnom lečenju. Dobijamo ga pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije. Takođe, diadinamične struje deluju na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka. Kod povišenog tonusa mišića ova metoda lečenja dovodi do njegovog smanjenja. Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta. Diadinamične struje tada imaju podražajno dejstvo na krvne sudove i vraća im normalnu funkciju koja je poremećena imobilizacijom.

Interferentne struje

Interferentne struje je naizmenična struja dobijena ukrštanjem tj. interferencijom dve struje srednje frekvencije te se naziva i „ukrštene struje“. Primenjuju se posredstvom četiri elektrode raznih oblika i veličina koje se stavljaju na kožu. Prednost ove terapijske procedure je dubinski efekat u tkivima na mestu ukrštanja struja (npr. zglob kuka). Ona je i jedini oblik elektroterapije koja se može primeniti i kod bolesnika koji imaju prisustvo metala u organizmu (npr. nakon ugradnje veštačkog kuka). Terapijsko dejstvo na tkiva je višestruko: smanjuje bol (anlagetsko dejstvo), smanjuje otok (antiedematozno dejstvo), smanjuje upalu (antiinflamatorno dejstvo), ubrzava regeneraciju tkiva (poboljšava snabdevanje tkiva kiseonikom), pospešuju osteogenezu tj. zarastanje kostiju nakon preloma. Ove struje se najčešće primenjuju kod: degenerativnih i reumatskih oboljenja, trauma, iščašenja, uganuća, preloma, sportskih povreda, pareze i paralize, cervikalnog i lumbalnog sindroma i sl.

Sonoforeza i ultrazvuk

Terapija utrazvukom deluje na tkivo višestruko. Osnovni princip je mehaničko delovanje koje se stastoji u visokofrekventnom talasnom kretanju zvučnih talasa koje dovodi do mehaničkog treperenja čestica tkiva, a time i do „mikromasaže“ tkiva. Ova terapija takođe, širi krvne sudove (vazodilatacija), deluje protiv bola (analgetski), upale tkiva (antizapaljenski), otoka (antiedematozno), smanuje „grč“ mišića (spazmolitično), ožiljke (fibrinolitičko), povećava nadražljivost motornih nerava.