Kompjutersko jačanje                    mišića

Compex je vodeća svetska tehnologija mišićne elektrostimulacije, i ona ima posebno mesto u profesionalnom sportu i zdravstvenoj rehabilitaciji u poslednjih par godina. Kompjutersko jačanje oslabljenih mišića predstavlja najnoviji i najkvalitetniji metod jačanja svih frupa mišića.

Compex je sprava koja je namenjena aktivnim sportistima ali i rekreativcima tj. ljudima koji nemaju dovoljno vremena za isti.

COMPEX ima veliki broj programa koji se primenjuju kod rekreativaca i profesionalnih sportista:  

1. Program za trening
2. Program za oporavak
3. Program za masažu
4. Program protiv bolova, povreda
5. Program za pripreme za takmičarske napore

Kompjutersko jačanje mišića oslabljenih mišića je najbolje rešenje :

Efekti upotrebe Compex-a:

Uz pomoć Compex aparata vrši se elektrostimulacija mišića, a sam princip elektrostimulacije se sastoji od stimulacije vlakana mišića pomoću električnih impulsa koji se prenose preko elektroda.

Princip na kojem se zasniva elektro-mišićna stimulacija (EMS) je veoma jednostavan i verno reprodukuje procese uključene u kontrakciju mišića proizvedenu pod kontrolom našeg mozga (voljna kontrakcija). Kada odlučimo da kontrakujemo mišić, mozak šalje komandu u obliku električnih struja koje putuju velikom brzinom uz nervna vlakna. Na kraju svog puta, ovi električni impulsi nadraže motornu tačku nerva, koja zatim prenosi informaciju u neposredno okruženje mišića i pokreće mišićnu kontrakciju. Sa elektrostimulacijom nadražaj se direktno proizvodi u pokretačkom nervu posredstvom “optimalnih” električnih impulsa koji garantuju efikasnost, bezbednost i udobnost pri upotrebi. Zahvaljujući ovom procesu, mišić ne može razlikovati  voljnu kontrakciju i elektronski indukovanu kontrakciju, pa je i proizvedeni rad isti, bez obzira na izvor komande!

Prijatelji Ambulante za rehabilitaciju GB Medic